Μια σπουδαία επικεφαλίδα

Ένας καλός υπότιτλος

A great way to catch your reader's attention is to tell a story. Everything you consider writing can be told as a story.

Οι μεγάλες ιστορίες έχουν προσωπικότητα. Σκεφτείτε να πείτε μια σπουδαία ιστορία που να προβάλει την προσωπικότητα. Γράφοντας μια ιστορία με προσωπικότητα για πιθανούς πελάτες θα βοηθήσει στη δημιουργία μιας σχέσης διασύνδεσης. Αυτό καταδεικνύει μικρές ιδιορρυθμίες, όπως επιλογές λέξεων ή φράσεων. Γράψτε τη δική σας άποψη, όχι την εμπειρία κάποιου άλλου.

Great stories are for everyone even when only written for just one person. If you try to write with a wide general audience in mind, your story will ring false and be bland. No one will be interested. Write for one person. If it’s genuine for the one, it’s genuine for the rest.